* OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALFA SP.J

* PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

* REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

* KOSZTY TRANSPORTU

* SPOSÓB ODBIORU

* PŁATNOŚCI

* ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

* REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU

* POSTANOWIENIA DODATKOWE
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALFA SP.J


Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.alfasjsklep.pl pozwala na dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Prowadzi go firma Alfa Sp.J. Artur Korczykowski - Jolanta Korczykowska , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr rej. 0000075886. Siedziba firmy jak i magazyn główny mieści się w Płocku przy ulicy Kostrogaj 12.
1. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu. Klienci mogą składać zamówienia poprzez stronę internetową alfasjsklep.pl. Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.
2. Ceny w sklepie internetowym podawane w złotych polskich. Dla klientów o statusie "detal" to ceny zawierające podatek VAT - ceny brutto, zaś dla klientów o statusie "hurt" podane ceny cenami netto.
3. Rejestracja w sklepie przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na podany przez niego adres e-mail/telefon.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przy okazji każdych odwiedzin sklepu internetowego www.alfasjsklep.pl. Dalsze korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami.
  
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
  
1. Zakupu towaru dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, wybranie sposobu dostawy i formy płatności a następnie potwierdzenie złożonego zamówienia. Przy zamówieniach na ten sam asortyment, decyduje kolejność składanych zamówień. O ewentualnej niemożności zrealizowania zamówienia klient zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail/telefon.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany w zamówieniu lub odstąpienia od zamówienia do czasu wysłania towaru. Każda zmiana musi być uzgadniana telefonicznie, numery telefonu dostępne na stronie www.alfasj.pl w zakładce kontakty.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone do godz. 14:00 w dni robocze, realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 14.00, w soboty orazniedziele i święta realizowane będą najpóźniejnajbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia z formą "przedpłata" realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
4. W przypadku braku zamówionego towarumagazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest informowany o takim fakcie i związanymtym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klientowi przysługuje możliwość anulowania bądź zmiany zamówienia.
5. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.
6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówieniakażdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towarumagazynie oraz u dostawców lubprzypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
7. Koszt przesyłki ponosi Kupujący zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu zamówienia, w przypadku wysyłki Pocztą koszt podany jest tylko i wyłącznie poglądowym, ostateczny koszt zależy od wagi i ustalany jest z obsługą sklepu. Koszt przesyłki wielkogabarytowej wyceniana jest po konsultacji z handlowcem.
8. Zastrzegamy, powodu chwilowego braku towarumagazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemyrealizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.
9. Na towary zakupowane w naszym sklepie wystawiane zawsze faktury VAT lub Paragony.
10. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracjisklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.
11. Zapisywanie zawartości koszyka dla zarejestrowanych klientów. Sklep zapamiętuje wszystkie towary dodane przez zalogowanych użytkowników do koszyka. Dzięki temu po ponownym zalogowaniu cała zawartość porzuconego wcześniej koszyka zostanie odtworzona i klient będzie mógł kontynuować zakupy.
 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1. Zakupiony przez odbiorców detalicznych towar zostanie dostarczony na koszt Odbiorcy przez przewoźnika. Towar zakupiony przez odbiorców hurtowych zostanie dostarczony na ustalonych indywidualnie warunkach lub przez przewoźnika na koszt dostawcy w przypadku zamówień przekraczających kwotę 500 netto.
2. Zakupione towary dostarczane pod adres wskazany przy rejestracji, ewentualnie na adres podany podczas składania zamówienia.
3. Paczki wysyłane i dostarczane wyłącznie w dni robocze w innym przypadku możliwość wysyłki trzeba konsultować z obsługą sklepu.
4. Przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie. Czas dostawy przez kuriera nie powinien przekroczyć 48 godzin.  
5. Za opóźnienia w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.
 
KOSZTY TRANSPORTU

Koszty transportu zawierają koszty pakowania i wysyłki towaru, dotyczy przesyłek do 30 kg i o wymiarach do 1,4x0,6x0,6 m.
OPEK - 17,60 przedpłata
OPEK - 23,00 pobranie

 

Alfa s.j. Artur Korczykowski Jolanta Korczykowska zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu przesyłki w szczególnych przypadkach. W przypadku takiej zmiany klient zostanie o tym poinformowany.  


SPOSÓB ODBIORU
 
1. Firma kurierska - Paczki dostarczane pod wskazany adres. w przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizozaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanejprzedstawicielstwie wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, spedycja zwraca przesyłkę Nadawcy. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikającychjego zwrotu, równych kosztom dostawy.
2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy paczka jest nieuszkodzona. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletnościobecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanieobecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji"i przesłanie go na adres e-mail artur.m@alfasj.pl lub Fax. 24 264-17-37 Z chwilą pokwitowania odbioru na Odbiorcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związaneposiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować sięnaszym sklepem lub przyjąć towar oznaczając niezgodność na liście przewozowym jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kurieranastępnie złożyć reklamację do naszego sklepu. Reklamacje składane do naszej firmy będą przyjmowane wyłącznieprotokołem spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera.
4. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeńtytułu ubytku lub uszkodzenia.
5. Zgodnieobowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawyprzeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłkicelu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkodykurierem dostarczającym przesyłkę.
6. W przypadku odbiorców hurtowych możliwe jest indywidualne ustalenie sposobu odbioru.
7. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w magazynie głównym lub w naszych oddziałach po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 
PŁATNOŚCI
 
1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
a) ZA POBRANIEM (przy odbiorze) - zapłata gotówką kurierowi
b) PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
c) Gotówka przy odbiorze w magazynie głównym lub oddziale.
2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, którego orientacyjne wartości obliczane są automatycznie.
3. Klient płacący przelewem powinien przed dokonaniem płatności skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia rzeczywistych kosztów transportu.
 4.Własność towarów przechodzi na Klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Alfa s.j Artur Korczykowski Jolanta Korczykowska, wynikających z zapłaty ceny lub pozostających w związku z umową. W wypadku, gdy Klient posiada zaległości w stosunku do Alfa s.j Artur Korczykowski Jolanta Korczykowska, Towary pozostają własnością Alfa s.j Artur Korczykowski Jolanta Korczykowska do czasu zapłaty wszystkich tych należności. Niedotrzymanie warunków płatności grozi naliczeniem odsetek ustawowych jak i możliwością wystąpienia firmy na drogę sądową a co za tym idzie wpisie do krajowego rejestru dłużników.

 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
1. W przypadku reklamacji należy:
a) napisać zgłoszenie reklamacyjne, opisać uszkodzenie oraz wpisać numer zamówienia,
b) Zgłosić zaistniały fakt obsłudze sklepu, lub odpowiedniemu serwisowi podanemu w karcje gwarancyjnej.
2. W przypadku wysyłki gwarancyjnej, towar wysyłany jest na koszt odbiorcy, a po załatwieniu reklamacji gwarant odsyła do Odbiorcy na swój koszt.
3. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym towar reklamowany dotarł do serwisu, lub dotarcie paczka z zareklamowanym towarem do dostawcy.
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia, chyba że warunki udzielonej gwarancji mówią inaczej.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Odbiorca.


REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU
 
1. Rezygnacja z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym możliwa jest bez podania przyczyny do czasu zabrania paczki przez kuriera. Rezygnacji można dokonać tylko i wyłącznie telefonicznie, numery telefonu dostępne w zakładce kontakty.
2. W przypadku rezygnacji z dostarczonego towaru należy odesłać go w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma  informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien zostać tak  zapakowany aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Odbiorcę. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Jeśli chcesz dokonać zmian w zamówieniach, które złożyłeś w odstępie dwóch dni: Jeśli zamówienie złożone pierwszego dnia nie zostało wysłane do momentu skompletowania kolejnego zamówienia, przesyłamy obydwa zamówienia w jednej paczce (pobieramy opłatę tylko za jedną przesyłkę). Jednocześnie prosimy o wpisanie informacji w opcjach zamówienia.
2. Na prośbę Klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas spakowane lub wysłane.
3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.alfasjsklep.pl, www.alfasj.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.alfasjsklep.pl użyte są w celach informacyjnych i mogą nieznacznie rużnić się od oryginału. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Alfa S.J., producentów, dostawców lub firm współpracujących.
5. Cena produktu obowiązuje wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym.
6. Cena ta może się różnić od cen obowiązujących w punktach sprzedaży firmy Alfa s.j. Artur Korczykowski Jolanta Korczykowska.
7. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.


Opublikowano 7 Stycznia 2015r.